Bi-sponsor

För företag och organisationer erbjuder vi en möjlighet att sponsra en hel bikupa som en del av era miljöplaner och hållbara utvecklingssatsningar.

Andelsbigård

Nu kan du bli en del av biodlingen och få avkastning på din investering i form av honung. För en årlig insats delar vi på honungen från en bigård och du gör dessutom en jätteinsats för vår natur och miljö.

Vår honung

Honungen vi framställer från våra bins hårda arbete innehåller inga tillsatser eller påverkan från värme. Den är endast utvunnen från bikupan, rörd försiktigt och sedan tappad på burk. Under säsongen får honungen olika färg och smak, beroende på vilka blommor bina hämtar nektar från.

Vi tror på att arbeta med våra bin i en så effektiv metod som möjligt med stor vikt på en hållbar utveckling av våra arbetsmetoder.

Arbetet skall vara så ekologisk som det möjligt går.

Inga kemikalier skall användas, inga ickenaturliga preparat används.

Våra drottningar vingklipps EJ.

Endast naturliga medel används för varroabekämpning.

Genom att placera våra bigårdar i nära samarbete med de lokala lantbrukarna försöker vi minimera transporter och utnyttja växtföljder på bästa sätt.

Vi samarbetar med andra lokala företag för att dra nytta av samkörningsfördelar tex genom större gemensamma inköp och därigenom minska på transportavtrycket.

Att hjälpas åt för en hållbar utveckling av vår landsbygd är en naturlig komponent i all vår verksamhet.

Vi brinner för det vi gör, inte bara för att vi tycker honung är så fantastiskt gott och ett nyttigt sötningsmedel, utan för att vi verkligen tror på det vi gör.

Att kunna lokalt öka bitätheten och säkerställa pollinatörer för våra gröder är en av de största drivkällorna för oss.

En annan är att kunna förse den lokala marknaden med riktig honung i största möjliga mån och därigenom försöka minska importbehovet.

Att fortsätta arbeta för vår lokala natur och miljö.

Vi vill få ut så många och goda förutsättningar som möjligt för våra honungsbin och naturliga pollinatörer.

Genom utökade samarbeten få tillgång till fler ytor i vårt närområde så att vi kan gynna våra gröder och ge plats och möjlighet även för våra inhemska naturliga pollinatörer att få över leva.

Att ge fler möjlighet att vara med och påverka, bla genom vårt andelsbigårdsprogram och bifadderprojekt.

Bli bifadder

Gör ett val idag och bli bifadder åt bin i ditt närområde.

Andelsinfo September -20

Biuppdatering från Borlunda Bigård Hej, här kommer andelsuppdatering för Oktober månad. Från intensiva veckor till nästan stiltje, senaste månaden har det blivit mycket arbete på underhåll av maskiner och redskap. Hunnit snickra lite lådor och tillbehör och även målat en del. Bina Fina dagar så flygs det fortfarande en del, men det märks att aktiviteten […]

Andelsinfo Juli/Augusti -20

Biuppdatering från Borlunda Bigård Hej, här kommer andelsuppdatering för Juli och Augusti månad. Ska börja med att skriva om honungsupphämtning av rapshonung. Det verkar som att alla inte fått det ”extra” mailet med informationen. Rapshonungen är klar i burk och man kan (om man vill) hämta upp den delen. Det är flera som redan hämtat […]

Andelsinfo Maj/Juni -20

Biuppdatering från Borlunda Bigård Hej, här kommer andelsuppdatering för Maj och Juni månad. Det blev en intensiv period och här kommer 2 månaders sammanställning över vad som hänt i bigården. Från April där solen kom fram fortsatte Maj för oss i högsommarvärme. Rapsen var snabbare än bisamhällena och våra bin var inte riktigt i takt. […]

Andelsinfo April -20

Biuppdatering från Borlunda Bigård Hej, här kommer andelsuppdatering för April månad. Precis som i Mars så blev vädret överraskande i April, kalla nätter och soliga varma dagar. Helt plötsligt gick det från normaltakt i biodlingen till 110%s fart där naturen tyckte att det var dags att blomma för fullt. Bina Från Mars månad så fanns […]