Våra tjänster och produkter

Borlunda Bigård
Här nedan ser du ett del av det utbud vi erbjuder på Borlunda Bigård.

Honungsproduktion

Honungsproduktionen är vår primära tjänst. Att tillgodose vårt närområde med riktig Utmärkt Skånsk Honung.

Biodling

Uppfödning av nya bin, vi odlar också egna drottningar.
Försäljning av avläggare.

Pollineringstjänst

Några av våra bigårdar ställs varje år ut vid gröder som lantbrukare har behov av att få pollinera.

Bi-sponsor

För företag och organisationer erbjuder vi en möjlighet att sponsra en hel bikupa som en del av era miljöplaner och hållbara utvecklingssatsningar.

Andelsbigård

En av våra bigårdar är öppen som en andelsbigård. På motsvarande sätt som ett andelslantbruk (CSA, Community Supported Agriculture).

Bifadder

Vi söker varje år bifaddrar till fler bin. Hjälp oss, hjälpa er, att hjälpa vår natur!

Bi-produkter

I den mån vi får ett överskott i vår produktion säljer vi även, vax, propolis, bibröd och andra bi-produkter.