Polleneringstjänst

Borlunda Bigård
Våra bin pollinerar dina grödor.

Våra bin pollinerar

Vår pollineringstjänst är tänkt för dig som är lantbrukare och som vill öka din skörd av grödor samtidigt som ni bidrar till en bättre miljö.
För att öka skördarna av raps och klöverväxter har användandet av pollinering visat sig vara ett ekonomiskt lönsamt medel. Vid flertalet studier har det visat sig att vid utplacering av 2 bisamhällen per hektar har avkastningen från raps ökat upp till 20%. Detta samtidigt som rapsen fått en snabbare fröbildning , jämnare mognad och lägre klorofyllhalt.

Vid ett rapspris av 3 kr/kg motsvarar detta en genomsnittlig inkomstökning på 2000 kr per hektar.

Ett smart utbyte mellan växter och bin
Pollinering med bin är det miljövänligaste sättet att öka skördarna inom odling. I en välpollinerad äppelblomma kan max 10 frön utvecklas. Ju fler frön som utvecklas – desto större äpple. Inom bär- och fruktodling har man lärt sig att utnyttja binas pollineringsarbete och insett det nödvändiga för att nå en hög skörd och att man är beredd att betala för tjänsten.

Hur många samhällen behövs?
Nedanstående tabeller kan ge en vägledning om pollineringsbehovet för olika växter. Stor betydelse för resultatet har också avståndet mellan bisamhällen och gröda. Här gäller ju närmare desto bättre och det är ytterligare en orsak att engagera biodlare för pollineringsuppdrag!

Bin är blomtrogna, d.v.s. att när ett bisamhälle börjat dra på ett blommande fält, fortsätter bina att dra där tills nektarn i stort är slut. Detta trots att det kan finnas blommande fält närmare bikupan.

Därför är det viktigt att planera pollineringen i tid, så att rätt mängd kupor kommer ut i fältet vid rätt tidpunkt! Då har man skapat bra förutsättningar för en lyckad pollinering.

Pollinering på raps

Här står några kupor på pollineringsuppdrag invid ett rapsfält.