Bi-sponsor

Borlunda Bigård
En möjlighet för företag och organisationer.

Bi-sponsor

Som organisation kan du sponsra en bikupa under ett helt kalenderår. Detta är ett enkelt och utmärkt sätt att göra en miljöinsats för er lokala omgivning.

I sponsorskapet ingår, bin och bikupa samt all skötsel. Naturligtvis så får ni all den närproducerade honung som er kupa producerar under året.
Placera en kupa vid huvudkontoret, bredvid verkstan eller varför inte vid en liten park.

På varje kupa kommer det sitta information om bina, er logo och den satsning som ni är med och bidrar till.

Honungen från er kupa kan man tex ge bort som gåvor till personalen eller kunder. Vi tappar honungen på behändiga 500g burkar med era personliga etiketter.

Bi-sponsorpaketet är en möjlighet för den miljömedvetna organisationen att göra praktiska åtgärder på ett enkelt sätt. En av de positiva effekterna är att dessa insatser kommer att ha en konkret påverkan på er närmiljö direkt.
Se blommor runtomkring er frodas, få stora frukter och bär, vara med och skapa välmående grönområden.

Vårt sponsorpaket erbjuder er organisation att på ett tydligt sätt kommunicera era miljösatsningar i er närmiljö och därmed bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Vår bisponsor idé är enkel.

  • Er organisation får en tydlig och konkret hållbar samhällsansvarssatsning.
  • Er organisation visar på miljömässigt, socialt samt etiskt ansvarstagande.
  • Vi hanterar all skötsel kring bina och bikuporna.
  • Tillsammans bidrar vi till en lokal hållbar utveckling.
  • Fler bin ökar antalet pollinatörer i samhället.
  • Ökad mängd pollinatörer hjälper till att skapa större och bättre skördar.
  • Öka mängden lokalt producerad mat.

 

Våra bin och övriga insekter pollinerar nästan en tredjedel av all den mat vi äter. Vi är alla starkt beroende av våra pollinerade vänner, men det är inte bara maten de bidrar till. Vår natur med de grönområden som finns i närheten är också påverkade, dessa bidrar till vår närmiljö i form av ren luft, rent vatten och rekreationsområden för oss att ströva i.

 

För mer information, kontakta oss på ola@borlundabigard.se