Bifadder

Borlunda Bigård
Som bifadder är din insats en av de viktigaste du gjort.

Bifadder

Varför behöver vi fler bin i Sverige?
Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinering, så alla världens bin och de vilda pollinatörerna utför ett livsviktigt arbete. Men det enklaste sättet att försäkra sig om bra pollinering här i Sverige är att öka antalet svenska bin.
Bara närodlade bin kan pollinera den närodlade mat vi behöver i vårt land.
När du väljer honung från svenska bin väljer du ett blommande landskap och bättre skördar i det land där du bor.

Vad kan DU göra?
Det allra enklaste, är att i affären köpa svensk honung från en lokal biodlare.
Sen kan du öka antalet bin i ditt närområde genom att bli fadder åt ett gäng bi.
Som bifadder hos Borlunda Bigård betalar du endast 200:- per år, det är allt.

För den insatsen kan vi köpa in fler bin som vi ställer ut i bigårdar runt om där våra lantbrukare har behov av pollinatörer.

Vi kan också köpa in frön till växter som gynnar både honungsbin och övriga pollinatörer. Dessa fröer samarbetar vi med våra lokala lantbrukare som hjälper oss att så i kanterna runt sina åkrar eller på platser där de inte odlar något annat.

Det finns ingen övre gräns för hur många bin du kan vara fadder för, varje gång du köper ett fadderskap för bin så gör du en enorm insats för vår lokala miljö.

I vår webshop kan du köpa ett fadderskap genom enkla knapptryckningar vid din dator.
Sen tar vi hand om jobbet med att ge vår miljö de bästa förutsättningar den kan få med hjälp av extra pollinatörer.
Skulle du vara mer intresserad av honung och en större del av biodlingen så kan vårt andelsbigårdsprogram vara något för dig. Lär mer här

 

Det här ingår i fadderskapet
Skötsel och underhåll – Självklart sköter Borlunda Bigård om allt som har med själva biodlingen att göra.
Fadderskapsbevis – Ett bevis för att ni gör något konkret för att värna om miljön och biologisk mångfald.

 

Pollinatörerna kan öka skördarna av frukt och bär upp till 70 procent
Biodlare Lotta Fabricius Kristiansen på Svenska Bin vill lyfta biodlarnas insats för det svenska jordbruket:
– Det ekonomiska värdet för binas pollineringstjänster ligger mellan 260 och 466 miljoner kronor*, enbart för de odlade grödorna. De sista åren har världens bin varit ansatta av virus och kvalster som slagit ut hela bi-samhällen, och trots att vintern och våren 2014 varit ganska bra för de odlade honungsbina behöver vi öka antalet för att kunna säkra vår matförsörjning. För att den ökningen ska ske krävs bra samarbete mellan de
som har växter i behov av pollinering och biodlarna. Pollineringsinsatser av frukt och bär kan öka skörden 30–70 procent och även minska behovet av kemiska gödningsmedel**.

(* ur rapporten ”Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige” från Jordbruksverket 2011.)
( **se tabellen Så mycket ökar skörden av frukt och bär med pollinering/ Jordbruksverket.)

 

Fakta om biodling och pollinering i Sverige
I Sverige finns idag cirka 12 000 biodlare som tillsammans producerar runt 3 500 ton honung per år. Biodlarna har tillsammans mellan 120–150 000 bisamhällen, vilket bara är hälften av vad som behövs för att säkra vårt behov av pollinering på längre sikt.
Var tredje tugga vi äter kommer från odlad mat som är beroende av honungsbin och vilda pollinatörer. Några sådana svenska grödor är bär, raps och äpplen.
När honungsbina söker efter mat, arbetar de i ett stort område och flyger i en radie av ett par kilometer från sitt bisamhälle. När de börjat samla nektar från en sorts blomma så håller den sig till samma sort så länge det finns mat att hämta där. Därför vill bönder och odlare gärna ha vilda bin och honungsbin i sina odlingar.