Andelsbigård

Borlunda Bigård
Nu kan du bli en del av biodling.

Andelsbigården

Vår andelsbigård består av ca 20st bikupor och vi driver den på motsvarande sätt som ett andelslantbruk, eller CSA (Community Supported Agriculture).

I princip betyder det att du betalar en andel av en bikupa som vi sköter om. Vi delar riskerna lika men även avkastningen. Ett svenskt ”normalår” är ca 30kg honung per kupa.
Men det kan likväl bli mindre som mer och i värsta fall kan olycka drabba kupan och man går då miste om ett helt bisamhälle.

Klicka här för att komma till bigårdsandelarna i webshoppen.

Under 2024 kommer våra andelsbigårdar att vara mobila och flytta mellan de olika växterna som blommar.
Det innebär att när våren med sol och värme kommer så står bikuporna vid salix, pil och vattendrag.

Sen gör vi första flytten till ett rapsfält och när rapsen är överblommad så går andra flytten till ett klöverfält.
Går det och det passar in så försöker vi avsluta året i ett mumsigt hallonsnår, annars får de spendera sensommaren i en mysig skogsglänta.

 

Vår idé kring andelsbigården är enkel.

 • Vi startar upp bisamhällen som vi sköter om.
 • Fler bin ökar antalet pollinatörer i samhället.
 • Ökad mängd pollinatörer hjälper till att skapa större och bättre skördar.
 • Öka mängden lokalt producerad mat.

Det vi erbjuder i vår andelsbigård är, att du som vill göra en insats för miljön och våra skånska bin, har möjligheten att köpa en andel i någon av våra kupor.
Så oavsett om du är privatperson, ett företag, en restaurang, ett ålderdomshem eller en skolklass, så kan alla köpa andelar i våra kupor.
Som tack får varje andelsägare ta del av honungsskörden i slutet av varje år.

Alla vinner på detta.
Du får lokalproducerad honung på din smörgås eller i ditt te?
Den stora vinnaren är dock vår miljö. Bin är en av nycklarna till vår biologiska mångfald. De står för en stor del av pollinering av våra blommor. Detta gäller såväl lokalt som globalt.

Du kan följa dina bin och vårt arbete på vår facebooksida vid de flesta tillfällen vi är ute och sköter om våra bin. (länk dit Borlunda bigård.)
Har du frågor eller funderingar så kan du maila dem till ola@borlundabigard.se eller smsa till 070-6228415.

 

Att köpa en andel

Du kan naturligtvis köpa flera andelar, eller ge bort som julklapp eller present.
Varje kupa består av åtta andelar.
En andel kostar till 2024 års säsong, 845:-
Av dessa går ca 395:- till inköp, drift och underhåll, under ett normalår räknar vi med att resten ska gå tillbaka till andelsägarna i form av honung.

 

Vad får Du som andelsägare?

 • Ett andelscertifikat
 • Glädjen av att bidragit till vår natur.
 • Honung från din bikupa klar att hämta under senhösten/vinter (nov/dec) 2024 i 500g burkar.
  Vi ställer i ordning burkar med de olika sorternas honung under sommaren.
 • Följa dina bin på vår facebook sida, instagram och youtube. Jag uppdaterar i mån av tid, bigårdsarbetet prioriteras.

 

Risker

Bina kan drabbas av sjukdomar och dö. Då förlorar vi allihopa våra andelar. Vi förlorar våra djur.
Det innebär att vi inte får utdelning i form av honung från ett sådant bisamhälle.
En risk som vi blev drabbade av 2018 är stöld, så stöld och skadegörelse kan tyvärr hända.
Nu är vi lite försiktiga och har några bikupor ”i reserv”, dvs andelsbikupor som ingen kan köpa andelar i.

 

Våra andelsbisamhälle 2024

Det finns andelar för 2024 klara nu att köpa i vår webshop och efter vårgenomgång 2024 så kommer vi att lägga ut fler om de är starka nog.
Namnen på våra andelsbikupor har vi gett efter de drottningar som finns i kupan just nu.

I vår webshop väljer du först vilken bikupa du vill köpa en andel i, efter drottningens namn, sedan väljer du hur många andelar du vill köpa, max 8 per kupa.

 

Finstilt

Som andelsägare skall du vara medveten om att,

 • En andelsköp avser endast den förväntade avkastningen av honung från din kupa under den aktuella säsongen.
 • Det finns en risk i andelsköpet då ett samhälle kan dö.
 • All andelshonung hämtas på Borlunda Bigård, det finns möjlighet att skicka andelar och det ligger på ca 249:- per andel i förpackning och frakt.
 • Borlunda Bigård gör sitt yttersta för att våra bin ska må bra.

 

Nytt för 2024

Vi har under 2024 åtta andelar per kupa, dvs en andel blir 12,5% av avkastningen. Förväntat ”normalår” är ca 3,8kg per andel.
Under 2024 kommer andelsbigården att stå vid olika fält, raps och sedan rödklöver. Honungen skördas vid två tillfällen, efter raps och efter rödklöver. Under 2024 kommer det även finnas bigårdar i skogsmiljö.
För den investering ni gör i biodlingen genom ett andelsägande, har stor betydelse för vår framtid och de lantbrukare vi samarbetar med gör fler och fler insatser för våra pollinatörer, mycket tack vare att vi kommer ut och pratar med dem om vikten av våra pollinatörer.

 

Tidigare år

2023. En andel var 12,5% och gav 4,5kg honung.
2022. En andel var 12,5% och gav 7kg honung.
2021. En andel var 12,5% och gav 8kg honung.
2020. En andel var 12,5% och gav 5,5kg honung.
2019. En andel var 12,5% och gav 6kg honung.
2018. En andel var 16,7% och gav 2,5kg honung. (Förlorade samhällen från stöld)
2017. En andel var 12,5% och gav 3kg honung.
2016. En andel var 12,5% och gav 7,5kg honung.
2015. En andel var 12,5% och gav 4,5kg honung.